Utställning

Vid boksläppet arrangerades utställningar av medicinska originalillustrationer på Galleri Jäger & Jansson i Lund och på Karlssons Hörna i Lövestad.

Foton av galleriväggarna och texterna från innersidan av bokens gördel.

Utställning


Galleri Jäger & Jansson, St. Gråbrödergatan 13, 222 22 Lund

is publishing a medical book of art: An unusual journey within. Original title: En annorlunda resa i vårt inre

Two authors are Bo Bjelvehammar and Ingemar Ihse.
The third "author" whom shall relate the journey through his proficiency, by works of illustration is the artist Bo Veisland. During four decenniums he has devoted his time to fabricate still and animated images, the most powerful tool for communicating information. The illustrative works of Bo Veisland has been published in books, encyclopaedias, on television and on the internet.

Jäger & Jansson shall exhibit selected collection original medical artwork the publication of the book.


A unique moment!

The very end - of the times where paper and cartoon and physical clay used as the universal mediums for illustration artwork has come. These tools and mediums towards publication have turned digital. Thus, one single physical original shall become a rare object – and difficult to lay your hands on. These hand drawn images on real cartoon are already collectors' items.

More than 400 original medical drawings by Bo Veisland will be for sale through Galleri Jäger & Jansson

www.jagerjansson.se

en annorlunda resa i vårt inre

Detta är korta berättelser från en resa längs med människokroppen och inne i den, vi stannar till vid organ från huvudet till fötterna. Ser och vrider på orden, talar om forskning och sjukdomar, om upptäckter och kända personers krämpor.
Berättelserna sker på tre språk, ett tillhör en medicinsk vetenskapsman, ett en sociolog och poet och ett tredje en bildillusionist, du möter här bilder, som du aldrig har sett tidigare. Allt kretsar kring din kropp och vi lovar du får här veta saker som du aldrig har hört tidigare, om Groucho Marx, Oscar Wilde och Gustave Flaubert. Dessutom får ordet som står för varje organ en präktig genomlysning.
Den tunga akademiska överbyggnaden finns inte, detta är mera lättsamt, episodiskt och lekfullt, men det ges inga avkall på den vetenskapliga akribin.

Det är en bred och lättillgänglig framställning för en läsande allmänhet med intresse för medicin och vetenskap och särskilt för dem som tycker om ord, ords ursprung och ords historia, boken är även riktad till dem som har en medicinsk bakgrund.

Förlag: Anatomy Bible AB

Postadress administration: Storgatan 24, 27575 Lövestad

Postadress ateljé: Paradisgatan 1, 22350 Lund