Pupillreflexen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pupillreflexen svarar för regleringen av den ljusmängd som kommer in i ögat. Vid kraftigt ljus är pupillen liten, varigenom tappar och stavar i näthinnan skyddas mot överexponering.

Vid svagt ljus är pupillen däremot stor för att största möjliga ljusmängd skall träffa näthinnan och därigenom optimera synintrycket.

Ljus definieras som elektromagnetiska vågrörelser eller ström av fotoner, som har en hastighet av 300.000 km per sekund. Det synliga ljuset ligger inom våglängderna 400 - 700 nanometer.