Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Natrium Kaliumpumpen

Cellmembranet är försett med membranproteiner med jonkanaler. En del står ständigt öppna, medan andra innehåller receptorer och först öppnas när en specifik molekyl binds därtill.

Aktiv transport genom cellmembranet är en energikrävande process, som sker med hjälp av ett cellmembranbundet protein, den s.k. natrium-kaliumpumpen, som genom att spjälka ATP (adenosintrifosfat) till ADP (adenosindifosfat) erhåller energi för sin verksamhet.
Genom natrium-kaliumpumpens aktivitet pumpas joner från en lösning med låg jonkoncentration till en med högre koncentration. Detta innebär att natrium-kaliumpumpen (i aktivitet) förmår transportera natriumjoner ut ur cellen, trots att natriumjonhalten är högre utanför cellen och transportera kaliumjoner in i cellen, trots att kaliumjonhalten där är högre än utanför cellen.
I vila noteras att en viss diffusion, ett ”läckage”, av kaliumjoner sker ut ur cellen genom öppna jonkanaler. När det gäller kaliumjoner krävs denna pumpaktivitet.

Eftersom cellen har en negativt laddad insida i förhållande till utsidan blir transporten av positiva natriumjoner ut ur cellen mycket energikrävande. Vid transporten ut ur cellen binder natriumjonerna energi till sig, och när de sedan via (permanent) öppnade jonkanaler tillåts strömma tillbaka passivt in i cellen, frigörs denna energi, som därigenom utgör en viktig energikälla.
I muskelceller och nervceller bidrar den på detta sätt frigjorda energin till att alstra elektriska impulser, och även kalciumjoner bidrar på motsvarande sätt med energitillförsel.

Följ den animerade förklaringen från början.
Natrium-kaliumpumpen är ett membranbundet protein med jonkanal.

  1. Natriumjoner innanför cellmembranet fångas upp i jonkanalen för att transporteras ut ur cellen
  2. Pumparbetet kräver energi som erhålls genom att ATP omvandlas till ADP
  3. Natriumjoner transporteras ut ur cellen samtidigt som kaliumjoner passerar in
  4. Kaliumjoner transporteras in i cellen