Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ljudets väg följs genom örat i 3D

En kamera kan tänkas följa samma väg som när en ljudvåg leds genom högra yttre örat, genom mellanörat och vidare i riktning mot transformationsstället till nervsignal via sinneshåren i de Cortiska organen i inre örat.

Det yttre örats hudveck, öronmusslan, uppfångar ljudvågar. Både ytterörat och yttre hörselgången har sådana akustiska egenskaper att de inom vissa frekvensområden förstärker ljudet. Genom den yttre hörselgången når ljudvågorna fram till trumhinnan, som försätts i svängningar.

Kameran finns här i mellanörats kavitet. Kameran svänger 180 grader för att visa placeringen av örontrumpeten, ett 3-4 cm långt rör, som öppnas varje gång man sväljer och tillför trumhålan i mellanörat ny luft.

Härefter betraktas hörselbenen framifrån. Skaftet av hammaren är fäst på insidan av trumhinnan. Hammarhuvudet leder mot städet som i sin tur leder mot stigbygeln.
I mellanörats centrala hålrum, trumhålan, överförs ljud genom hörselbenen till det ovala fönstret. Vid hörselbenens vibrationsrörelser förskjuts stigbygeln fram och tillbaka i ovala fönstret, varvid ljudvågorna överförs till vätskan, perilymfan, i innerörats övre och undre trappa i snäckan. Genom skillnaden i storlek mellan trumhinnan och den lilla stigbygelplattan förstärks ljudtrycket ca 20 gångar vid överföringen från trumhinnan till perilymfan i innerörat. Mellanörats förmåga att överföra ljud är bäst vid relativt låg resonansfrekvens mellan 700 och 1200 Hz.

Ljudvågor leds in till innerörats hörselorgan genom bensnäckans övre trappa. Sedan vidare i motsatt riktning genom undre trappan till dennas slut vid den andra öppningen i den tunna inre väggen i trumhålan, det runda fönstret, som finns strax under det ovala fönstret.
Kameran följer först den övre trappan i snäckgången för att sedan glida längs med de Cortiska organen med sinneshåren i hinnsnäckgången fram till det ställe där ett specifikt frekvensområde anammas.
Ljudvågorna, som strömmar genom innerörats endolymfa i bensnäckans mittersta gång, hinnsnäckgången, ductus cochlearis, sätter sinneshår på hårcellerna i Cortiska organet i hinnsnäckgången, i svängning.