Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Åldrande led

Leden (articulationes) är de delar av skelettet, som förbinder ett eller flera ben med varandra och möjliggör att de kan röra sig i förhållande till varandra.

Benvävnaden är den hårdaste och fastaste stödjevävnaden i kroppen. Kring kollagenfibrerna finns utfällda kalksalter, främst kalciumhaltig hydroxylapatit, vilket ger benvävnaden stabilitet.

Med ålder försvagas skelett och lederna mellan skelettets ben. Benvävnaden förtunnas och dess mineraliseringsgrad reduceras, de sjunker ihop. Ett tydigt exempel visas vid förminskningen av lårbenets collumvinkel och reduceringen av benets trabekulärvävnad. Lederna slits, ledbrosken degenereras och nötas i vissa fall helt bort.

Motion genom hela livet reducerar besvären vid åldrande led. Ledbrosk har ingen kanal eller ådersystem för att bibringa nutrition och dränera. Vid belastning av en led, vid gång, komprimeras det hyalina ledbrosket svagt och således dräneras det från slaggämnen. När belastningen släpps sugs ledvätska åter in i vävnaden och den närs.

  1. ungdom till 20 år: Tillväxt, ben och leder byggs upp.
  2. vuxen till 30 år: Vid arbete, motion underhålls kondition i ben och leder. Avtagande tillväxt.
  3. vuxen till 40 år: Vid arbete, motion underhålls kondition i ben och leder. Ingen tillväxt.
  4. vuxen till 50 år: Vid arbete, motion underhålls kondition i ben och leder. Hos några individer kan slitage finnas.
  5. vuxen till 60 år: Vid arbete, motion underhålls kondition i ben och leder, dock har en naturlig degeneration börjat. Slitage är normalt.
  6. vuxen till 70 år: Vid arbete, motion kan mobilitet i ben och leder underhållas, en naturlig degeneration innebär någon sammanfallning av skelettet. Slitage är normalt.
  7. ålderdom till 80 år: Vid arbete, motion kan mobilitet i ben och leder underhållas. Förslitning, degeneration och sjukdom är normalt.